HomeCookies

Cookies en tracking software

1. Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat opgeslagen wordt op uw computer of mobiel apparaat door de server van een website. Alleen deze server kan de inhoud van de desbetreffende cookie vinden of lezen. Iedere cookie is uniek voor uw webbrowser. De cookie bevat enkele anonieme gegevens zoals een unieke identificator, de naam van de website en enkele getallen en cijfers. Zo kan een website informatie zoals uw voorkeuren of de inhoud van uw winkelmandje bewaren.

2. Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken ‘cookies’ en andere vormen van tracking software om uw bezoek aan onze Sites te personaliseren en uw gebruikerservaring te verbeteren door een duidelijker beeld te krijgen van uw specifieke interesses en onze pagina’s aan te passen voor u. 

De informatie die we aan de hand van cookies verzamelen, kan gebruikt worden om trends te analyseren, de websites te beheren of voor onderzoeks- en marketingdoeleinden zodat wij onze dienstverlening nog kunnen verbeteren. Via de cookies wordt er geen informatie verzameld die u persoonlijk kan identificeren.

Onze websites vereisen het gebruik van cookies om optimaal te werken. Indien u niet wilt dat deze cookies gebruikt worden, houd er dan rekening mee dat de gebruikerservaring op onze websites mogelijk niet optimaal is.

3. Welke cookies gebruiken we en waarvoor?

Identiteit
Met de identiteitscookie kunt u inloggen op de Fastpart-spares website. Indien u 'Herinner mij op deze computer' aangeklikt hebt, zal deze cookie op uw computer blijven gedurende 24 uur. U blijft dus zolang ingelogd op de Fastpart-spares website. Indien u 'Herinner mij' niet aangeklikt hebt, zal deze cookie verwijderd worden als u uw browser afsluit.
Google Analytics
Sommige ISI onlineservices, inclusief mobiele apps, maken gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyseservice van Google, Inc. Google Analytics plaatst een cookie om het gebruik van deze diensten te evalueren en een rapport voor ons op te stellen.
Google Analytics cookies deselecteren.
Nielsen
Dit Amerikaanse onafhankelijke analyse- en onderzoeksbedrijf verzamelt namens ons gegevens over de bezoekers aan ISI-sites door middel van cookies, logfiledata en codes die in onze sites verwerkt werden. ISI gebruikt deze informatie om de diensten aan de gebruikers te helpen verbeteren.
Om geen cookies van dit bedrijf te ontvangen, klikt u op onderstaande link:
Nielsen/NetRatings cookies deselecteren.

4. Hoe kan ik voorkomen dat mijn computer cookies ontvangt?

U kunt uw browser zodanig instellen dat u een melding krijgt voor u een cookie ontvangt zodat u de cookie kunt aanvaarden. U kunt ook het gebruik van cookies volledig uitschakelen. De website  www.allaboutcookies.org (beheerd door het Interactive Marketing Bureau) bevat een gedetailleerde beschrijving van hoe gebruikers cookies kunnen uitschakelen.

5. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonlijke informatie?

De persoonlijke informatie die u ter beschikking stelt zal door Ideal Standard, onze verbonden vennootschappen en externe serviceproviders en contractanten voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • om vragen die binnenkomen via de Sites te verwerken;
  • om u te registreren voor nieuwsbrieven en nieuwsbrieven te versturen;
  • marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling;
  • om u informatie te geven over producten en reclamecampagnes die voor u van belang kunnen zijn;
  • voor onderzoeken met betrekking tot onze producten en de Sites;
  • ieder ander doel dat aangegeven wordt op het moment waarop u vrijwillig uw persoonlijke informatie ter beschikking stelt.


E-mailmarketing
Wij kunnen af en toe uw persoonlijke informatie gebruiken om u automatische e mailberichten of marketingmateriaal te sturen met betrekking tot onze diensten en de diensten van externe leveranciers.
U kunt ervoor kiezen om geen dergelijke e-mailberichten te ontvangen op het tijdstip van uw registratie of op ieder ander moment. Dit is kosteloos en is mogelijk door te antwoorden op het bericht met ‘uitschrijven’ in de onderwerpregel of door de instructies in om het even welk marketingbericht te volgen.

6. Bekendmaken van uw persoonlijke informatie

Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke informatie bekendmaken aan bedrijven en individuen die opdrachten en diensten uitvoeren namens ons. Dergelijke opdrachten zijn bijvoorbeeld het hosten van de Sites, data analyseren en andere ondersteunende diensten. Deze partijen zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens te beschermen en uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze schriftelijke instructies.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken indien de wet dit volgens ons vereist.

Het is mogelijk dat wij de persoonlijke informatie die u ter beschikking stelt doorgeven aan en verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte waar de wetgeving niet dezelfde bescherming biedt voor uw persoonlijke informatie. We zullen er daarom voor zorgen dat alle passende beschermingsmaatregelen genomen zijn en dat alle geldige wetten en voorschriften met betrekking tot een dergelijke transfer nageleefd worden.

7. De juistheid van uw informatie

Wij streven ernaar dat de informatie die wij over u bewaren accuraat en actueel is. Wij gaan er van uit dat de informatie die u ons ter beschikking stelt juist is, tenzij het tegendeel blijkt. Indien u ons laat weten dat de informatie die we over u bewaren onjuist is of als we ontdekken dat deze informatie onjuist is, zullen wij deze informatie onmiddellijk corrigeren. Wij bewaren niet opzettelijk informatie over u die niet langer actueel is of die we niet langer nodig hebben.

8. Beveiliging van persoonlijke gegevens en vertrouwelijkheid

Wij nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

9. Recht op inkijken en wijzigen

U kunt toegang tot uw persoonlijke informatie vragen, u hebt de mogelijkheid om deze bij te werken en te wijzigen en u kunt ieder ander recht uitoefenen dat u krachtens de geldige wet op de gegevensbescherming geniet, inclusief bezwaar tegen en blokkeren van de verwerking van uw persoonlijke informatie, door contact met ons op te nemen op issalesbelgium@idealstandard.com. Om veiligheidsredenen houden wij ons het recht voor om stappen te ondernemen om uw identiteit te controleren voor wij toegang verlenen tot uw persoonlijke informatie. 

10. Bewaring van gegevens

Wij zullen uw persoonlijke informatie zo lang als nodig bewaren voor de doelstellingen waarvoor ze verzameld werd, namelijk onze dienstverlening aan u en voor de bescherming van onze wettelijke bedrijfsbelangen of zoals anders wettelijk vereist.

11. Wijzigingen aan het beleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om delen van dit privacybeleid te wijzigen, bepalingen toe te voegen of te verwijderen om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wetgeving, de praktijken en procedures van Ideal Standard en vereisten die opgelegd worden door officiële instanties. Alle wijzigingen worden bekendgemaakt aan u via het e-mailadres dat u ons gegeven hebt of via een bekendmaking op de webpagina die beschikbaar is op de link ‘privacybeleid’ op de Sites. Uw verder gebruik van de Sites na de bekendmaking van wijzigingen aan dit Privacybeleid, impliceert dat u deze wijzigingen aanvaardt. Dit heeft geen invloed op uw goedkeuring met betrekking tot onze rechten om uw persoonlijke gegevens te verwerken en te gebruiken.

12. Vragen met betrekking tot privacy

Indien u vragen hebt met betrekking tot dit beleid, of indien u uw gegevens wilt bijwerken of indien u uw persoonlijke gegevens uit onze bestanden wilt verwijderen, laat ons dit dan weten via de optie ‘Contact’ op onze Site.

Bedankt voor uw bezoek aan de Sites van Ideal Standard.